Weblinks
Display # 
1   Link   Foras na Gaeilge
The body responsible for the promotion of the Irish language
2   Link   An Gúm
Foilseacháin agus áiseanna a chur ar fáil a thacóidh leis an oideachas trí mheán na Gaeilge.
3   Link   Focal.ie
This is the National Terminology Database for Irish.
4   Link   Foinse
Príomhnuachtán Náisiúnta na Gaeilge.
5   Link   Wingleacht Cd-rom
Leagan leictreonach de Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill.
6   Link   Logainm
Placenames Database of Ireland
7   Link   Acmhainn
Láithreán áiseanna do lucht na Gaeilge.
8   Link   Raidio na Gaeltachta
Ireland's National Irish Language Radio Station
9   Link   TG4
Ireland's Irish Language Television Station
10   Link   Pobail
The Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs